4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726
4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726

$525,000

4613 Lockley Road, Apex, NC, 27539-8726

15
Courtesy of: Garner/Clayton